Κλάδεμα

  1. Έννοια
    1. Οπωροφόρα δέντρα -- Κλάδεμα
    2. Έλαια -- Κλάδεμα