ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΙΤΙΩΝ ΕΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΑΣ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΞΗΡΩΝ ΣΥΚΩΝ ΕΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΑΣ Α, D ΚΑΙ Β1

GREEK WHEATS' VITAMIN CONTENT. FOURTH COMMUNICATION. DRY SPADES' VITAMINS A,D AND B1 CONTENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ.
  5. 1936
  6. 383-388
    • It is presented the content in vitamins and in particular in vitamins A and D of the dry spades.
    • Παρουσιάζεται η περιεκτικότητα σε βιταμίνες και ιδιαίτερα σε βιταμίνες A και D των ξηρών σύκων.