ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΙΤΙΩΝ ΕΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΑΣ. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΝΩΠΩΝ ΣΥΚΩΝ ΕΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΑΣ Α, D ΚΑΙ C

GREEK WHEATS' VITAMIN CONTENT. THIRD COMMUNICATION. FRESH SPADES' VITAMINS A,D AND C CONTENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ.
  5. 1936
  6. 374-383
    • Presentations of the fresh spades' vitamins A and D content.
    • Παρουσιάζεται η περιεκτικότητα σε βιταμίνες και ιδιαίτερα σε βιταμίνες A και D των νωπών σύκων.