ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΙΤΙΩΝ ΕΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΑΣ. ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ. ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΣ ΤΩΝ ΞΥΛΟΚΕΡΑΤΙΩΝ ΕΙΣ ΒΙΤΑΜΙΝΑΣ Α, D ΚΑΙ Β1

GREEK WHEATS' VITAMIN CONTENT. SECOND COMMUNICATION. CAROB-TREES VITAMINS A,D AND B1 CONTENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Λογαράς Γ.
  5. 1936
  6. 367-374
    • Announcement according to which is presented the vitamins content and in particular in A, D of the carob-trees, from Crete island and Corfu.
    • Παρουσιάζεται η περιεκτικότητα σε βιταμίνες και ιδιαίτερα σε βιταμίνες A,D των ξυλοκεράτιων από την νήσο Κρήτη και Κέρκυρα.