1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τσάτσος, Κωνσταντίνος (1899-1987) | Κανελλόπουλος, Παναγιώτης (1902-1986)
  5. 1983
  6. 68-89
    • The lecture is dedicated to the memory of the Academician I.Theodorakopoulos. The present forms a report on his life and personality. This lecture is divided in two parts. The first one was delivered by the Academician Panayiotis Kanellopoulos and the second by Constantinos Tsatsos.
    • Ομιλία στη μνήμη του Ακαδημαϊκού Ι.Θεοδωρακόπουλου. Αναφορά στο έργο, τη ζωή και την προσωπικότητά του. Η ομιλία αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο εκφωνήθηκε από τον Ακαδημαϊκό Παναγιώτη Κανελλόπουλο και το δεύτερο από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο.