ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΟΗΤΙΚΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ

DIFFERENCES IN THE INTELLECTUAL DEVELPOMENT BETWEEN THE PROSPEROUS AND POOR GREEK CHILDREN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι (1874-1960)
  5. 1933
  6. 93-105
    • The study is referred to the results of experimental researches that took place in the Laboratory of Experimetnal Pedagogics of Athens' University and were carried out with the Binet-Simon scale. The researches concern the disparity in intellectual development between the prosperous and poor greek children.
    • Ανακοινώνονται πορίσματα πειραματικών ερευνών που έγιναν στο Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Παν/μίου Αθηνών, οι οποίες εξετελέσθησαν με την κλίμακα Binet-Simon και αφορούν στην διαφορά της νοητικής εξέλιξης μεταξύ των εύπορων και άπορων ελληνοπαίδων.