ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ κ.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ

OFFICIAL RECEPTION OF THE ACADEMICIAN Mr.EVAGGELOS PAPANOUTSOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992) | Κανελλόπουλος, Παναγιώτης (1902-1986)
  5. 1981
  6. 179-188
    • Biographical elements and scientific activity of the new Academician Mr.Evaggelos Papanoutsos.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του νέου Ακαδημαϊκού κ.Ευάγγελου Παπανούτσου.