Βλάχος, Άγγελος Σ. (1838-1920)

Vláchos, Ángelos (1838-1920) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Αρχειακές συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
  4. 25 Μαρτίου 1838
  5. Αθήνα
  6. 19 Ιουλίου 1920
  7. Αθήνα
  8. Έλληνας
  9. Συγγραφέας | Πολιτικός | Λογοτέχνης
  10. Ελληνικά | Γερμανικά