Ο ποιητής και η εποχή του [1932-02-28]

 1. Φυσικό τεκμήριο (Απόκομμα)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α02.Φ04.Υ01.008
 4. Δημοσίευση
 5. Αρχείο Ανδρέα Ανδρεάδη
 6. Ελληνικά
 7. 28 Φεβρουαρίου 1932
 8. Μπαρλάς, Τάκης (1893-1974)
 9. Δημοσιοποιημένα τεκμήρια
 10. Δακτυλογραφημένη
 11. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 12. 1 σελίδα, 7 στήλες
 13. Η Βραδυνή #28 Φεβρουαρίου 1932 - 28/02/1932
  • Πρωτότυπο
  • Άρθρο για τη διαμάχη Ροΐδη - Βλάχου, με έμφαση στις απόψεις του Ροΐδη που θεωρούσε ότι οι ποιητές δεν είναι αποκομμένοι από το περιβάλλον τους.

 14. Το απόκομμα προέρχεται από το Πρακτορείο «Ο Άργος του Τύπου της Ανατολής» | Άνω του τίτλου: Αι επιφυλλίδες της "Βραδυνής"