Υπομνηστική σημείωση για ανεύρεση κριτικής του Ροΐδη για τον Βλάχο στην εφημερίδα "Αιώνας" (φύλλα 2705 και 2707)

 1. Φυσικό τεκμήριο (Έγγραφο)
 2. Αρχειακές Συλλογές Ακαδημίας Αθηνών
 3. Α01.Φ01.008
 4. Κείμενο
 5. Αρχείο Εμμανουήλ Ροΐδη
 6. Ελληνικά
 7. Προσωπικά τεκμήρια
 8. Χειρόγραφη
 9. Δεν περιέχει εικονογράφηση
 10. 1 σελίδα
  • Πρωτότυπο