1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kampouroglou D | Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942)
  5. 1927
  6. 302-303
    • Presentation of the book of the Byzantine writer Laonikos Chalkokondilis edited by the Hungarian Eugene Darko. In addition manuscripts of Kyriakos Pittakis entitled "Table of Memory" are also depicted.
    • Παρουσίαση βιβλίου του Βυζαντινού συγγραφέα Λαονίκου Χαλκοκονδύλη που εξεδώθη από τον Ούγγρο Ευγένιο Δάρκο. Παρουσίαση επίσης των χειρογράφων του Κυριάκου Πιττάκη με τίτλο "Πίναξ Μνημοσύνης".