ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ ΥΠΟ ΤΟΝ Κ. ΔΑΡΚΟ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ ΤΟΥ ΠΙΤΑΚΗ

ABOUT THE LAST EDITION OF CHALKOKONDYLIS BY DARKO. IN MEMORIAN OF PITTAKI. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kampouroglou D | Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942)
  5. 1927
  6. 302-303
    • Presentation of the book of the Byzantine writer Laonikos Chalkokondilis edited by the Hungarian Eugene Darko. In addition manuscripts of Kyriakos Pittakis entitled "Table of Memory" are also depicted.
    • Παρουσίαση βιβλίου του Βυζαντινού συγγραφέα Λαονίκου Χαλκοκονδύλη που εξεδώθη από τον Ούγγρο Ευγένιο Δάρκο. Παρουσίαση επίσης των χειρογράφων του Κυριάκου Πιττάκη με τίτλο "Πίναξ Μνημοσύνης".