1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 13367
  4. GR-AtACAb10069680
  5. Ελληνικά
  6. Φλογαίτης, Θεόδωρος Ν.
  7. Τόμος Πρώτος, μέρος Β᾽, Εν Αθήναις: Γεώργιος Δ. Φέξης, 1895
  8. 97 - 144