Λεξικόν Νομικής Περιλαμβάνον πάντας τους κλάδους της Νομικής Επιστήμης, ήτοι Οργανισμόν των Δικαστηρίων, Αστικόν Δίκαιον, Πολιτικήν Δικονομίαν, Ποινικόν Νόμον, Ποινικήν Δικονομίαν, Εμπορικόν Νόμον, Διοικητικόν Δίκαιον, Συνταγματικόν Δίκαιον, Αλληλεθνές Δίκαιον κτλ. κτλ.

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Βιβλίο)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 13367
  4. GR-AtACAb10069680
  5. Ελληνικά
  6. Φλογαίτης, Θεόδωρος Ν.
  7. Τόμος Πρώτος, μέρος Β᾽, Εν Αθήναις: Γεώργιος Δ. Φέξης, 1895
  8. 97 - 144