1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23289
  4. GR-AtACAb10078518
  5. Ελληνικά
  6. Πατρικιάδης, Χ.
  7. Εν Χαλκηδόνι: [χ.ό.], 1909
  8. 20