Το νταουτ-μπαλί και επιγραφαί αυτού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 23192
  4. GR-AtACAb10078762
  5. Ελληνικά
  6. Παπαγεωργίου, Πέτρος Ν.
  7. Εν Αθήναις :Αυγή, Αθανασίου Α. Παπασπύρου, 1909
  8. 8