Σαμπώ Βίκτωρ

Sambo Victor (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο