Καραμανλής, Κωνσταντίνος (1907-1998)

Karamanlis, Konstantinos (1907-1998) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 8 Μαρτίου 1907
  4. Σέρρες
  5. 23 Απριλίου 1998
  6. Αθήνα
  7. Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας (1956 - 1963) | Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας (1974 - 1980)
  8. Ελληνικά
  9. Τάξις των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών
  10. Ακαδημία Αθηνών (1991 - 1998)