Σέρρες

  1. Ελληνικά
  2. 2--49565
    • Δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μακεδονίας