Ξυγγόπουλος Α

Xyggopoulos A (Αγγλική)

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. 1891
 4. Αθήνα
 5. 1979
 6. Ελληνικά
 7. Τάξις των Γραμμάτων και των Καλών Τεχνών
 8. Ακαδημία Αθηνών (1926 - 1979) [Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Λογοτεχνία]
 9. Ακαδημία Αθηνών (1926 - 1979) [Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Λογοτεχνία]
 10. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 11. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης