1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 158472
  4. GR-AtACAb10147360
  5. Ελληνικά
  6. Χρυσόγονος, Γεώργιος, ο Τραπεζούντιος, θ. 1739
  7. Ενετίησιν: παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1814
  8. 48