Χρυσόγονος, Γεώργιος, ο Τραπεζούντιος, θ. 1739

  1. Πρόσωπο