Βέης,Κωνσταντίνος (1878-1963)

Veis,Konstantinos (1878-1963) (Αγγλική)

  1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. 1878
  4. Τρίπολη Αρκαδίας
  5. 26 Μαίου 1963
  6. Αθήνα
  7. Ελληνικά
  8. Τάξις των Θετικών Επιστημών
  9. Ακαδημία Αθηνών (1926 - 1963)