Η θηραϊκή γη και τα κονιάματα των λιμενικών έργων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20836
  4. GR-AtACAb10078160
  5. Ελληνικά
  6. Γκίνης, Αγγελος
  7. Εν Αθήναις: Εθνικό Τυπογραφείο, 1905
  8. 28