Χαλκοκονδύλης, Λαόνικος, (1430-1490)

  1. Πρόσωπο