Κλήρος

  1. Έννοια
    1. Κλήρος -- Διορισμός και εκλογή -- Ελλάδα -- Αθήνα
    2. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Κλήρος