Το ζήτημα του μητροπολίτου Τραπεζούντος Γαβριήλ

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20823
  4. GR-AtACAb10078235
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: [χ.ό.], 1892
  7. 42