Το σκάνδαλον ή ο Γεώργιος Ζαρίφης και τα περί την διασύλησιν της περιουσίας Ισουφάκη Εκζερδζή

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20821
  4. GR-AtACAb10078253
  5. Ελληνικά
  6. Εν Αθήναις: Αλήθεια, 1885
  7. 50