Εθνικά Φιλανθρωπικά Καταστήματα Κωνσταντινουπόλεως

  1. Οργανισμός