Άνδρας
1296
Κωνσταντινούπολη
14 Νοεμβρίου 1359
Θεσσαλονίκη
Έλληνας
Φιλόσοφος | Κληρικός
Greek Ancient

Γρηγόριος Παλαμάς,, Άγιος, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (1296-1359)

 1. Πρόσωπο
 2. 1296
 3. 14 Νοεμβρίου 1359
 4. Κωνσταντινούπολη
 5. Θεσσαλονίκη
 6. Έλληνας
 7. Φιλόσοφος - Κληρικός
 8. Άνδρας
 9. Greek Ancient
  1. Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς (1296 - 14 Νοεμβρίου 1359) ήταν φιλόσοφος, λόγιος και κληρικός[1]. Ήταν μοναχός του Αγίου Όρους, κατόπιν Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και διαπρεπής θεολόγος του Ησυχασμού. Οι διδασκαλίες του προς υπεράσπιση του Ησυχασμού ενάντια στην επίθεση του επισκόπου Βαρλαάμ αναφέρονται ευρύτερα υπό τον γενικό τίτλο Παλαμισμός, ενώ οι οπαδοί του Παλαμίτες. Kείμενά του βρίσκονται στη Φιλοκαλία. Τιμάται ως άγιος της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η ημέρα μνήμης του είναι η 14η Νοεμβρίου και η δεύτερη Κυριακή των Νηστειών που ονομάζεται Κυριακή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

   wikipedia
  1. Q243787 ⟶ Q243787
  1. 122255386 ⟶ Πατήστε εδώ
  1. Γρηγόριος Παλαμάς, -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις