Υπόμνημα περί παρατύπων και παρανόμων γάμων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 20817
  4. GR-AtACAb10078280
  5. Ελληνικά
  6. Μαυρογένης, Σπυρίδων Σ.
  7. Εν Κωνσταντινουπόλει: [χ.ό.], 1873
  8. 12