Γάμος (Κανονικό Δίκαιο, Ορθόδοξο Ανατολικό)

  1. Έννοια