Ελληνικά
Ενετίησιν: Παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, 1781
τόμος 1, (215 σελ.)
  • Νεωστί μετατυπωθέν, και εκ πολλών σφαλμάτων διορθωθέν"

Επιστολάριον ή επιστολικός χαρακτήρ : δι' ου διδάσκονται οι φιλομαθείς, την τάξιν των επιστολών προς οποιονδήποτε πρόσωπον, με τους τίτλους εκάστω κατά τον κοινόν τρόπον, ως την σήμερον συνηθίζεται.... : τόμος πρώτος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Νεωστί μετατυπωθέν, και εκ πολλών σφαλμάτων διορθωθέν"
    1. Επιστολογραφία -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800