Ποιήματα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βυζάντιος, Αλέξανδρος, (1841-1898)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Διονυσίου Κορομηλά, 1860
  6. 63 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : "Ποιήματα"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές