Εγχειρίδιον ή οδηγός της αλληλοδιδακτικής μεθόδου : νέος, τελειοποιημένος και πληρέστερος του μέχρι τούδε εν χρήσει οδηγού του Σ[αραζίνου] : προς χρήσιν των Δημοτικών σχολείων της Ελλάδος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κοκκώνης, Ιωάννης Π.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπ. Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως, 1860
  6. 334 σελ.
    • 3η έκδ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές