Ο Γεροστάθης : ή αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Μελάς, Λέων Γ., (1812-1879)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ του Τυπογραφείου Λάζαρου Δ. Βιλαρά, 1858
  6. τ.1 (578 σελ.)
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές