Ελληνικά
Εν Αθήναις: [Εκ του τυπογραφείου Λαζ. Δ. Βιλλαρά], 1863
κστ', 326 σελ.
  • [3η έκδ.]

Βίος Γεωργίου Ουασιγκτώνος : πόνημα ηθικώτατον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. [3η έκδ.]
    1. Washington, George, (1732-1799)