1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Δραγούμης, Νικόλαος (1809-1879) | Αντωνιάδης, Ιωάννης
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: [Εκ του τυπογραφείου Λαζ. Δ. Βιλλαρά], 1863
  6. κστ', 326 σελ.
    • [3η έκδ.]
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές