Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ της Τυπογραφείας Πέτρου Μαντζαράκη, 1837
54 σελ.

Η πανώλη εις Πόρον ή ημερολόγιον των εις ταύτην την νήσον κατά τον Απρίλιον, Μάιον και Ιούνιον του έτους 1837 διατρέξαντων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Πανώλη -- Ελλάδα -- Πόρος