Η πανώλη εις Πόρον ή ημερολόγιον των εις ταύτην την νήσον κατά τον Απρίλιον, Μάιον και Ιούνιον του έτους 1837 διατρέξαντων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ηπίτης, Πέτρος Κ., (1795-1861)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ της Τυπογραφείας Πέτρου Μαντζαράκη, 1837
  6. 54 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές