Αι γεωργικαί οργανώσεις : ήτοι περί γεωργικών εταιρειών, γεωργ. συνδέσμων, γεωργ. επιμελητηρίων, γεωργ. συνεταιρισμών & των άλλων εν γένει γεωργικών οργανώσεων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βογιατζόγλου, Αλέξανδρος Ι.
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τύποις "Εμπορείας", 1928
  6. 16 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές