Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τυπ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1858
μγ', 446 σελ.
  • Μεταφρασθείς κατά την δέκατην εν Λονδίνω έκδοσιν υπό Χρήστου Α. Παρμενίδου

Βίος Λαυρεντίου του από Μεδίκων επικαλουμένου μεγαλοπρεπούς

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Μεταφρασθείς κατά την δέκατην εν Λονδίνω έκδοσιν υπό Χρήστου Α. Παρμενίδου
    1. Medici, Lorenzo de, (1449-1492)