1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Roscher, Wilhelm Heinrich, (1845-1923) | Αναστασιάδης, Χρήστος, (π.1820-1869)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1858
  6. μγ', 446 σελ.
    • Μεταφρασθείς κατά την δέκατην εν Λονδίνω έκδοσιν υπό Χρήστου Α. Παρμενίδου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές