Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τυπ. Κ. Αντωνιάδου, 1861
104 σελ.
  • Συσταχωμένο με: "Ιστορία της ανακαλύψεως και της κατακτήσεως της Αμερικής"/Ι. Ε. Καμπή, "Θεοδώρα Φραντζή ή η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως"/I. M. Neale

Ιστορία Γεωργίου Καστριώτου του επιλεγομένου Σκεντέρμπεη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο με: "Ιστορία της ανακαλύψεως και της κατακτήσεως της Αμερικής"/Ι. Ε. Καμπή, "Θεοδώρα Φραντζή ή η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως"/I. M. Neale
    1. Σκεντέρμπεης, (1403-1486)