1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Paganel, Camille | Δραγούμης, Νικόλαος (1809-1879)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπ. Κ. Αντωνιάδου, 1861
  6. 104 σελ.
    • Συσταχωμένο με: "Ιστορία της ανακαλύψεως και της κατακτήσεως της Αμερικής"/Ι. Ε. Καμπή, "Θεοδώρα Φραντζή ή η πτώσις της Κωνσταντινουπόλεως"/I. M. Neale
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές