Ο επιτάφιος θρήνος ήτοι η ακολουθία του όρθρου του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου : χωρίς μόνον του όλου Συναξαρίου, της εν τέλει Προφητείας και του Αποστόλο

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπ. Σ. Κ. Βλαστού, 1854
  6. 332 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : "Σ. Βλαστού, Επιτάφιος θρήνος - Ι. Κοκκώνη, Οδηγός Αλιλοδιδακτικής [sic] - Ν. Φλερύ, Ιστορία Αρχ. Ελλάδος"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές