Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τυπ. Σ. Κ. Βλαστού, 1854
332 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : "Σ. Βλαστού, Επιτάφιος θρήνος - Ι. Κοκκώνη, Οδηγός Αλιλοδιδακτικής [sic] - Ν. Φλερύ, Ιστορία Αρχ. Ελλάδος"

Ο επιτάφιος θρήνος ήτοι η ακολουθία του όρθρου του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου : χωρίς μόνον του όλου Συναξαρίου, της εν τέλει Προφητείας και του Αποστόλο

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : "Σ. Βλαστού, Επιτάφιος θρήνος - Ι. Κοκκώνη, Οδηγός Αλιλοδιδακτικής [sic] - Ν. Φλερύ, Ιστορία Αρχ. Ελλάδος"
    1. Ακολουθίες