Οι περί Αττικής νομοθεσίας γράψαντες

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Πολυλάς, Αντώνιος
  5. Κέρκυρα (Πόλη) [Κέρκυρα]: Τυπ. "Σχερία", 1861
  6. 137 σελ.
    • "Διατριβή ης μέρη τινά ανεγνώσθησαν εν ταις της 2 Απριλίου και της 22 Ιουνίου 1860, συνεδριάσεσι της Ιονίου Εταιρίας των Επιστημών των Γραμμάτων και των Τεχνών"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές