Ελληνικά
Εν Κερκύρα: Ερμής, 1888
  • Χειρόγραφη ενυπόγραφη σημείωση δωρεάς του αντιτύπου, απο τον Μανουήλ Γεδεών προς τον Γ. Ιω. Αρβανιτίδη

Περί των ετησίως τελουμένων εν Κερκύρα λιτανειών του θ. λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνος και της εν έτει 1716 πολιορκίας της Κερκύρας : ιστορική επιτομή εξ εκδεδομένων και ανεκδότων εγγράφων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Χειρόγραφη ενυπόγραφη σημείωση δωρεάς του αντιτύπου, απο τον Μανουήλ Γεδεών προς τον Γ. Ιω. Αρβανιτίδη
    1. Κέρκυρα (Νησί) -- Ιστορία -- 18ος αι.