Περί των ετησίως τελουμένων εν Κερκύρα λιτανειών του θ. λειψάνου του Αγίου Σπυρίδωνος και της εν έτει 1716 πολιορκίας της Κερκύρας : ιστορική επιτομή εξ εκδεδομένων και ανεκδότων εγγράφων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βροκίνης, Λαυρέντιος Α.
  5. Κέρκυρα (Πόλη) [Εν Κερκύρα]: Ερμής, 1888
    • Χειρόγραφη ενυπόγραφη σημείωση δωρεάς του αντιτύπου, απο τον Μανουήλ Γεδεών προς τον Γ. Ιω. Αρβανιτίδη
  6. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές