1. Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • ROI_THI_BLA.pdf
  • pdf
 2. 339.3 MB
  • ORIGINAL
 3. Θησαυρός της εγκυκλοπαιδικής βάσεως τετράγλωσσος : μετά της των επιθέτων εκλογής, και διττού των Λατινικών και Ιταλικών λέξεων πίνακος
 4. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
  • Στο αντίτυπο της συλλογής Ροϊδη υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις σε όλες τις λευκές σελίδες