Σύνοψις της ιεράς ιστορίας και της κατηχήσεως : τυπωθείσα νυν πρώτον εις χρήσιν των κοινών σχολείων του ελληνικού γένους

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
  5. Provincia di Venezia [Ενετίησι]: Παρά Αντωνίω τω Βόρτολι, 1783
  6. λβ 304 σελ.
    • Το αντίτυπο φέρει κτητορική σφραγίδα του Γ. Ι. Λογιωτατίδη
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές