Ελληνικά
Ενετίησι: Παρά Αντωνίω τω Βόρτολι, 1783
λβ 304 σελ.
  • Το αντίτυπο φέρει κτητορική σφραγίδα του Γ. Ι. Λογιωτατίδη

Σύνοψις της ιεράς ιστορίας και της κατηχήσεως : τυπωθείσα νυν πρώτον εις χρήσιν των κοινών σχολείων του ελληνικού γένους

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Το αντίτυπο φέρει κτητορική σφραγίδα του Γ. Ι. Λογιωτατίδη
    1. Κατηχήσεις
    2. Θρησκευτικά -- Σπουδή και διδασκαλία