Ελληνικά
Lugduni Batavorum: Apud Janssonios van der Aa, 1735
[10], 26, 604 σελ.
  • Ο τόμος είναι δερματόδετος

Αρεταίου Καππαδόκου Περί αιτιών και σημείων οξέων και χρονίων παθών, βιβλία τέσσαρα, Περί θεραπείας οξέων και χρονίων παθών, βιβλία τέσσαρα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Ο τόμος είναι δερματόδετος
    1. Ιατρική, Ελληνική και ρωμαϊκή -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800