Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα : Τμήματος Γ' : Ιερά κατηχήσεως σύνοψις : πρώτον μεν εκδοθείσα....

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1853
  6. 15 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές