Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1853
15 σελ.

Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα : Τμήματος Γ' : Ιερά κατηχήσεως σύνοψις : πρώτον μεν εκδοθείσα....

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Νεοελληνικός διαφωτισμός
    2. Δάσκαλοι του Γένους
    3. Κατηχήσεις