Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά, 1847
28 σελ.

Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα : Τμήματος Β' : Ιεράς ιστορίας σύνοψις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Νεοελληνικός διαφωτισμός
    2. Δάσκαλοι του Γένους
    3. Κατηχήσεις